SẢN PHẨM NUÔI CẤY MÔ

Cây giống: Cây Gáo - Vĩnh Tiến

Ưu điểm nuôi cấy mô: tạo giống cây trồng sạch bệnh, độ đồng ...

CÂY NGÂN HOA

Ngân hoa là cây mọc nhanh, thường xanh, thân thẳng, tán lá ...

Top