Trà Ngũ Diệp túi lọc hộp 25


- Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao.
- Tiêu chuẩn ISO 22000:2005