Trà Linh Chi túi lọc bịch 50


- Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao.
- Tiêu chuẩn ISO 22000:2005